Debata Poleska o górnictwie- wystąpienia i materiały

Zapraszamy do zapoznania się z zaprezentowanymi podczas Debaty Poleskiej wystąpieniami i materiałami stron i ekspertów.

W dniach 6 marca – 3 kwietnia 2022 w siedzibie Poleskiego Parku Narodowego w Urszulinie odbywają się spotkania „narady obywatelskiej” poświęconej przyszłości regionu w kontekście planów dalszego rozwoju górnictwa węglowego.

Informacje o debacie /https://ekolublin.pl/debata-poleska/

Ok. 30-osobowa grupa osób z 16 poleskich gmin poznaje różne punkty widzenia i różne aspekty tematu, aby wypracować rekomendacje dla władz i instytucji w odpowiedzi na pytanie główne debaty:

PYTANIE DEBATY:
Jakiej przyszłości chcemy dla Polesia?
Jakie decyzje powinny zostać podjęte przez władze różnych szczebli w kwestii planów rozwoju górnictwa węglowego aby – w kontekście zmian klimatycznych – zapewnić trwały, zrównoważony ekologicznie i społecznie rozwój gospodarczy Polesia, korzystny dla mieszkańców i jakości życia w regionie oraz chroniący unikatową przyrodę?MATERIAŁY Z DEBATY; WYSTĄPIENIA, PREZENTACJE, STRESZCZENIA:

Lubelskie Zagłębie Węglowe: istniejące i planowane inwestycje, złoża, obszary górnicze, koncesje na poszukiwania i koncesje na wydobycie 
Radomił Filipek 

Kompetencje organów w decyzjach dotyczących wydobycia węgla, budowy kopalni. prof. Anna Haładyj, KUL

Marcin Popkiewicz Zmiany klimatu i ich skutki dla Polski

Wybrane aspekty wpływu budowy i eksploatacji kopalni węgla na środowisko człowieka. dr Damian Panasiuk, UKSW

Opinia strony: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków , dr Jarosław Krogulec

Sesja pytań i odpowiedzi 6.03.2022 (zapis wideo You Tube)

  • możliwości poszerzenia Poleskiego Parku Narodowego i rewitalizacji Krowiego Bagna
  • wykorzystanie odpadów z kopalni Bogdanka do rekultywacji wyrobisk i aspekty środowiskowe i prawne
  • odchodzenie od węgla w Polsce i Europie
  • wpływ społeczny na decyzje o wydobyciu węgla

Terytorielany Plan Sprawiedliwej Transformacji dla Województwa Lubelskiego – aktualna sytuacja, Krzysztof Gorczyca

Eksploatacja wybranych złóż LZW a zasoby wód podziemnych i powierzchniowych dr Sylwester Kraśnicki

Ocena wpływu eksploatacji złóż węgla na najcenniejsze środowiska przyrodnicze Polesia Piotr Chibowski, UW

Opinia strony: Stowarzyszenie „Kocham Polesie”. Elżbieta Krassowska

Sesja pytań i odpowiedzi 13.03.2022

-Jak rozmawiać o zagrożeniach hydrologicznych? -Dokumentacja hydrogeologiczna złóż. -Skala zrzutów zasolonych wód kopalnianych do rzeki Świnki -Zasięg oddziaływania kopalni na wody -Wpływ kopalni torfu -Wykup terenów pod ochronę -Perspektywy renaturyzacji torfowisk

Gospodarka, zatrudnienie i trwały rozwój społeczny – porównanie alternatywnych ścieżek rozwoju Polesia. dr Jakub Rok, UW

Głos strony: Poleski Park Narodowy (dyr. Jarosław Szymański)

prezentacja (pdf)

Głos strony: Grupa Badawcza Sobibór – (dr Bartłomiej Woźniak): Lasy Sobiborskie – zapomniane centrum bioróżnorodności

Prezentacja (PDF)

Sesja pytań i odpowiedzi 20 marca : 

tematy: „słabo rozwinięta baza turystyczna”, Kanał Wieprz Krzna a zasoby wodne Poleskiego PN, perspektywa powiększenia PPN; praca zdalna jako szansa na istotny czynnik ekonomii lokalnej 

INNE MATERIAŁY

EKSPERTYZY HYDROGEOLOGICZNE

Złoże „Sawin”

Oddziaływanie projektowanej kopalni węgla kamiennego eksploatującej złoże Sawin na wody podziemne i powierzchniowe w rejonie Bagno Bubnów, Bagno Staw i Krowie Bagno dr Sylwester Kraśnicki, marzec 2020 r https://bagna.pl/images/wazne_pdfy/Opinia_Sawin_ost.pdf

Złoże „Lublin”

  Oddziaływanie projektowanej kopalni węgla kamiennego eksploatującej złoże Lublin na wody podziemne i powierzchniowe. dr Sylwester Kraśnicki, czerwiec 2019 r https://storage.googleapis.com/planet4-poland-stateless/2019/07/338b05c7-201906_s_krasnicki_analiza_z%C5%82o%C5%BCe_lublin.pdf

EKSPERTYZY I STANOWISKA PRZYRODNICZE

ZŁOŻE SAWIN Ocena potencjalnych skutków przyrodniczych planowanej eksploatacji węgla kamiennego ze złoża Sawin w rejonie Poleskiego Parku Narodowego Piotr Chibowski Paulina Dzierża Łukasz Kozub, Centrum Ochrony Mokradeł 2021 https://bagna.pl/images/WWD/Ocena_skutkow_kopalni_PPN.pdf

Stanowisko Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w sprawie planów wydobycia węgla oraz metanu na terenach przyległych do Poleskiego Parku Narodowego https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,52,stanowisko-rady-wydzialu-biologii-i-biotechnologii,79350.chtm#page-1

ODPADY GÓRNICZE


Publikacja nt. wykorzystania skały płonnej z KWK Bogdanka do wypełniania wyrobisk kopalni piasku (pdf)

UCHYLENIE DECYZJI SRODOWISKOWEJ PUCHACZÓW V / STRĘCZYN

Zapraszamy do zapoznani się z decyzją GDOŚ z marca 2022 uchylającą Decyzję o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla planowanej nowej koncesji. Organ odwoławczy w 20 stronicowej analizie omawia wiele kwestii środowiskowych związanych z wydobyciem węgla i wpływem na wody podziemne, powierzchniowe oraz wpływem na gatunki i siedliska chronione w sieci Natura 2000

Skan dokumentu

ORGANIZATORZY: Towarzystwo dla Natury i Człowieka przy współpracy Lubelskiej Grupy Badawczej

kontakt: 81/743-71-04 towarzystwo@ekolublin.pl

wsparcie: Poleski Park Narodowy


Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Follow by Email
Facebook

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]

Wybrane dla Ciebie

Czytaj również

Muzyka skrzypcowa z Polesia na płycie – zbiórka i przedsprzedaż

Dorzuć się do wydania płyty poleskiego Składu Smyczkowego, zdobądź swój egzemplarz lub którąś z unikalnych nagród Płyta grupy Poleski Skład…
CZYTAJ DALEJ

Festiwal F a n f a r a

 FESTIWAL F A N F A R A ZDEBRZ!muzyka tradycyjna Roztocza Gorajskiego i okolicChłopków (gm. Frampol) 29.08-1.09.2018Zapraszamy na taneczną i śpiewną końcówkę wakacji.…
CZYTAJ DALEJ

Jesienna Fanfara – muzyka w drodze

Weekend z muzyką tradycyjną Roztocza Gorajskiego i okolic //czyli trąby i traktory w blasku wrześniowego słońca. W programie rajdy orkiestrowej…
CZYTAJ DALEJ