Debata Poleska o górnictwie- wystąpienia i materiały

Zapraszamy do zapoznania się z zaprezentowanymi podczas Debaty Poleskiej wystąpieniami i materiałami stron i ekspertów.

W dniach 6 marca – 3 kwietnia 2022 w siedzibie Poleskiego Parku Narodowego w Urszulinie odbywają się spotkania „narady obywatelskiej” poświęconej przyszłości regionu w kontekście planów dalszego rozwoju górnictwa węglowego.

Informacje o debacie /https://ekolublin.pl/debata-poleska/

Ok. 30-osobowa grupa osób z 16 poleskich gmin poznaje różne punkty widzenia i różne aspekty tematu, aby wypracować rekomendacje dla władz i instytucji w odpowiedzi na pytanie główne debaty:

PYTANIE DEBATY:
Jakiej przyszłości chcemy dla Polesia?
Jakie decyzje powinny zostać podjęte przez władze różnych szczebli w kwestii planów rozwoju górnictwa węglowego aby – w kontekście zmian klimatycznych – zapewnić trwały, zrównoważony ekologicznie i społecznie rozwój gospodarczy Polesia, korzystny dla mieszkańców i jakości życia w regionie oraz chroniący unikatową przyrodę?MATERIAŁY Z DEBATY; WYSTĄPIENIA, PREZENTACJE, STRESZCZENIA:

Lubelskie Zagłębie Węglowe: istniejące i planowane inwestycje, złoża, obszary górnicze, koncesje na poszukiwania i koncesje na wydobycie 
Radomił Filipek 

Kompetencje organów w decyzjach dotyczących wydobycia węgla, budowy kopalni. prof. Anna Haładyj, KUL

Marcin Popkiewicz Zmiany klimatu i ich skutki dla Polski

Wybrane aspekty wpływu budowy i eksploatacji kopalni węgla na środowisko człowieka. dr Damian Panasiuk, UKSW

Opinia strony: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków , dr Jarosław Krogulec

Sesja pytań i odpowiedzi 6.03.2022 (zapis wideo You Tube)

  • możliwości poszerzenia Poleskiego Parku Narodowego i rewitalizacji Krowiego Bagna
  • wykorzystanie odpadów z kopalni Bogdanka do rekultywacji wyrobisk i aspekty środowiskowe i prawne
  • odchodzenie od węgla w Polsce i Europie
  • wpływ społeczny na decyzje o wydobyciu węgla

Terytorielany Plan Sprawiedliwej Transformacji dla Województwa Lubelskiego – aktualna sytuacja, Krzysztof Gorczyca

Eksploatacja wybranych złóż LZW a zasoby wód podziemnych i powierzchniowych dr Sylwester Kraśnicki

Ocena wpływu eksploatacji złóż węgla na najcenniejsze środowiska przyrodnicze Polesia Piotr Chibowski, UW

Opinia strony: Stowarzyszenie „Kocham Polesie”. Elżbieta Krassowska

Sesja pytań i odpowiedzi 13.03.2022

-Jak rozmawiać o zagrożeniach hydrologicznych? -Dokumentacja hydrogeologiczna złóż. -Skala zrzutów zasolonych wód kopalnianych do rzeki Świnki -Zasięg oddziaływania kopalni na wody -Wpływ kopalni torfu -Wykup terenów pod ochronę -Perspektywy renaturyzacji torfowisk

Gospodarka, zatrudnienie i trwały rozwój społeczny – porównanie alternatywnych ścieżek rozwoju Polesia. dr Jakub Rok, UW

Głos strony: Poleski Park Narodowy (dyr. Jarosław Szymański)

prezentacja (pdf)

Głos strony: Grupa Badawcza Sobibór – (dr Bartłomiej Woźniak): Lasy Sobiborskie – zapomniane centrum bioróżnorodności

Prezentacja (PDF)

Sesja pytań i odpowiedzi 20 marca : 

tematy: „słabo rozwinięta baza turystyczna”, Kanał Wieprz Krzna a zasoby wodne Poleskiego PN, perspektywa powiększenia PPN; praca zdalna jako szansa na istotny czynnik ekonomii lokalnej 

INNE MATERIAŁY

EKSPERTYZY HYDROGEOLOGICZNE

Złoże „Sawin”

Oddziaływanie projektowanej kopalni węgla kamiennego eksploatującej złoże Sawin na wody podziemne i powierzchniowe w rejonie Bagno Bubnów, Bagno Staw i Krowie Bagno dr Sylwester Kraśnicki, marzec 2020 r https://bagna.pl/images/wazne_pdfy/Opinia_Sawin_ost.pdf

Złoże „Lublin”

  Oddziaływanie projektowanej kopalni węgla kamiennego eksploatującej złoże Lublin na wody podziemne i powierzchniowe. dr Sylwester Kraśnicki, czerwiec 2019 r https://storage.googleapis.com/planet4-poland-stateless/2019/07/338b05c7-201906_s_krasnicki_analiza_z%C5%82o%C5%BCe_lublin.pdf

EKSPERTYZY I STANOWISKA PRZYRODNICZE

ZŁOŻE SAWIN Ocena potencjalnych skutków przyrodniczych planowanej eksploatacji węgla kamiennego ze złoża Sawin w rejonie Poleskiego Parku Narodowego Piotr Chibowski Paulina Dzierża Łukasz Kozub, Centrum Ochrony Mokradeł 2021 https://bagna.pl/images/WWD/Ocena_skutkow_kopalni_PPN.pdf

Stanowisko Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w sprawie planów wydobycia węgla oraz metanu na terenach przyległych do Poleskiego Parku Narodowego https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,52,stanowisko-rady-wydzialu-biologii-i-biotechnologii,79350.chtm#page-1

ODPADY GÓRNICZE


Publikacja nt. wykorzystania skały płonnej z KWK Bogdanka do wypełniania wyrobisk kopalni piasku (pdf)

UCHYLENIE DECYZJI SRODOWISKOWEJ PUCHACZÓW V / STRĘCZYN

Zapraszamy do zapoznani się z decyzją GDOŚ z marca 2022 uchylającą Decyzję o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla planowanej nowej koncesji. Organ odwoławczy w 20 stronicowej analizie omawia wiele kwestii środowiskowych związanych z wydobyciem węgla i wpływem na wody podziemne, powierzchniowe oraz wpływem na gatunki i siedliska chronione w sieci Natura 2000

Skan dokumentu

ORGANIZATORZY: Towarzystwo dla Natury i Człowieka przy współpracy Lubelskiej Grupy Badawczej

kontakt: 81/743-71-04 towarzystwo@ekolublin.pl

wsparcie: Poleski Park Narodowy


Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Follow by Email
Facebook

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]

Wybrane dla Ciebie

Czytaj również

Górki Czechowskie: rurociąg LPEC a ochrona gatunkowa

Realizowana przez Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej nitka linii ciepłowniczej przecinająca Górki Czechowskie miała, jak to się oficjalnie prezentuje, doprowadzić ciepło…
CZYTAJ DALEJ

Jesienna Fanfara

Jesienne post scriptum roztoczańskiego festiwalu Fanfara odbędzie się w dniach 8-9 października w okolicach Sułowa, Radecznicy i Frampola  sob. 8.Xgodz.…
CZYTAJ DALEJ

Wielka loteria fantowa i aukcja na XXV lat Towarzystwa

Zapraszamy do udziału w internetowej loterii fantowej oraz aukcji dzieł sztuki z okazji 25 lecia Towarzystwa dla Natury i Człowieka…
CZYTAJ DALEJ