„Debata Poleska” o górnictwie

„Jaka przyszłość Polesia? Szanse i zagrożenia płynące z ekspansji górnictwa węglowego w regionie” 

W marcu i kwietniu 2022 roku w siedzibie Poleskiego Parku Narodowego w Urszulinie odbywała się debata obywatelska, której uczestnicy wspólnie wypracowywali rekomendacje dla władz lokalnych i regionalnych. Do udziału zgłosiły się 33 osoby mieszkające lub posiadające nieruchomości w w jednej z 16 gmin Polesia Lubelskiego.

Przed sformułowaniem rekomendacji uczestniczki i uczestnicy wysłuchali szeregu prezentacji eksperckich na temat ochrony przyrody, kwestii środowiskowych, zmian klimatu, uwarunkowań prawnych i rozwoju gospodarczego regionu. Wysłuchali także wystąpień tzw. „stron” organizacji pozarządowych i instytucji ochrony przyrody. Mimo zaproszeń w charakterze strony nie wystąpiła żadna z firm ani organizacji z branży górniczej.

POZNAJ MATERIAŁY Z DEBATY (zapisy wideo wystąpień eksperckich, sesji pytań i odpowiedzi, prezentacje, skrótowe teksty wystąpień i wiele innych materiałów dot. tematyki debaty

ZOBACZ REKOMENDACJE DEBATY POLESKIEJ


Foto: Spleja_jeziora_Moszne_o_świcie-fot-maciej-Bielec-Creative-Commons-Attribution-Share-
Alike-3.0-Poland-licens


PONIŻEJ ARCHIWALNE INFORMACJE O DEBACIE
Debata to cykl czterech spotkań (6, 13, 20 marca, 3 kwietnia), podczas których 30 osobowa grupa uczestników spotka się z ekspertami od ochrony środowiska, przyrodnikami, specjalistami od hydrologii, ekonomii i rozwoju lokalnego. Wysłuchają także wypowiedzi „stron” dyskusji (samorządów, biznesu, górników, naukowców, organizacji społecznych). Na koniec wspólnie wystosują rekomendacje skierowane do władz lokalnych, regionalnych i krajowych

Pytanie jakie stawiamy uczestniczkom i uczestnikom Debaty brzmi:

Jakiej przyszłości Polesia chcemy? Jakie decyzje powinny zostać podjęte przez władze różnych szczebli w kwestii planów rozwoju górnictwa węglowego aby – w kontekście zmian klimatycznych – zapewnić trwały, zrównoważony ekologicznie i społecznie rozwój gospodarczy Polesia, korzystny dla mieszkańców i jakości życia w regionie oraz chroniący unikatową przyrodę?


Terminy spotkań: 6, 13, 20 marca, 3 kwietnia w godz. 13.00-18.00

Tematyka:
– rozwój górnictwa a miejsca pracy, lokalna gospodarka, turystyka i rolnictwo

– wpływ wydobycia na środowisko i życie mieszkańców, zasoby wodne i przyrodę
– górnictwo a zmiany klimatu, zmiany klimatu a życie na Polesiu

Nagrania prezentacji i wystąpień dostępne będą również online dla wszystkich zainteresowanych.

DLA KOGO?
Zaproszenie do udziału w debacie skierowane jest do osób zamieszkujących, posiadających nieruchomości (np. działka rekreacyjna, gospodarstwo) lub prowadzących działalność gospodarczą w gminach:
Cyców, Hańsk, Ludwin, Ostrów Lubelski, Puchaczów, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, Sawin, Siedliszcze, Sosnowica, Stary Brus, Urszulin, Uścimów, Wierzbica, Włodawa, Wola Uhruska.

UCZESTNIKOM ZAPEWNIAMY
– Pokrycie kosztów dojazdu
– posiłki i poczęstunek w trakcie spotkań
– upominek – bony zakupowe wartości 250 zł
– wspólny rodzinny piknik lub wycieczkę o wartości ok 300 zł /os
– w razie potrzeby opiekę i zajęcia dla dzieci w trakcie obrad

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

Rekrutacja trwa od 10 lutego do 1 marca 2022r.
Podstawową formą zgłoszenia jest formularz online (link poniżej) Możliwość zgłoszeń telefonicznych udostępniona zostanie 14 lutego

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz kryteria dotyczące gmin i płci (więcej w Regulaminie).

Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z Regulaminem

REGULAMIN I PRZEWODNIK DLA UCZESTNICZĄCYCH W DEBACIE (pdf)

Formularz zgłoszeniowy https://forms.gle/845QR95mzWYAKLKt7

DODATKOWE INFORMACJE

TŁO

Polesie Lubelskie to jeden z najbardziej unikalnych pod względem przyrodniczym regionów w Europie. Oprócz Poleskiego Parku Narodowego, mamy tu szereg obszarów Natura 2000, parków krajobrazowych i rezerwatów. Większa część regionu włączona została do Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie UNESCO. Od 40 lat funkcjonuje kopalnia w Bogdance, z którą ekonomicznie związanych jest kilka tysięcy rodzin w regionie. W ostatnich latach, mimo ogólnego trendu odchodzenia od węgla w Europie, pojawiają się zapowiedzi powstania nowych kopalni i projektów wydobywczych, a „Bogdanka” przygotowuje się do poszerzenia działalności na nowe złoża.

Realizacja tych scenariuszy wpłynęłaby w sposób zasadniczy i trwały na kierunek rozwoju, charakter, wizerunek i warunki życia w regionie. Uważamy, że jest to zagadnienie, które zasługuje na szeroką, wielostronną i merytoryczną dyskusję społeczną. Jak dotąd odbywa się ona w bardzo znikomej skali. Debata Poleska ma na celu zainicjowanie takiej dyskusji.

CEL

Celem debaty jest zainicjowane w regionie szerokiej publicznej dyskusji na temat planów ekspansji przemysłu wydobywczego na terenie Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery “Polesie Zachodnie” i jego otoczenia. Debata stwarza uczestnikom przestrzeń do zdobycia wiedzy, poznania opinii, dyskusji oraz wypracowania rekomendacji dla władz różnych szczebli. Głosy ekspertów i stron oraz udzielane przez nich odpowiedzi na pytania będą udostępnione publicznie w postaci zapisów filmowych.

Tematy prezentacji wprowadzających:

  • Zmiany klimatu i ich skutki dla Polski – Marcin Popkiewicz, redakcja portalu „Nauka o klimacie”
  • Wybrane aspekty wpływu budowy i eksploatacji kopalni węgla na środowisko człowieka – dr Damian Panasiuk, UKSW
  • Eksploatacja wybranych złóż LZW a zasoby wód podziemnych i powierzchniowych dr Sylwester Kraśnicki,
  • Eksploatacji złóż węgla a najcenniejsze środowiska przyrodnicze Polesia – Piotr Chibowski, Uniwersytet Warszawski
  • Gospodarka, zatrudnienie i trwały rozwój społeczny – porównanie alternatywnych ścieżek rozwoju Polesia– dr Jakub Rok, Uniwersytet Warszawski
  • Kompetencje organów w decyzjach dotyczących wydobycia węgla, budowy kopalni. – prof. Anna Haładyj, KUL
  • Planowane kopalnie, projekty wydobywcze, koncesje

Wystąpienia „stron”

Do krótkiej prezentacji swoich opinii zaproszone są instytucje, firmy, przedsiębiorstwa, organizacje społeczne zaangażowane w dyskusję o rozwoju górnictwa: samorządy, środowiska związane z przemysłem wydobywczym, rolnictwem, turystyką czy ochroną przyrody. Środowiska zainteresowane udziałem w tym charakterze prosimy o zapoznanie się z przewodnikiem i kontakt pod adresem towarzystwo@ekolublin.pl

PRZEWODNIK DLA STRON DEBATY (pdf)

Jak dotąd swoje wystąpienia w tym charakterze zapowiedziały: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Poleski Park Narodowy, stowarzyszenie „Kocham Polesie” (Listę podmiotów będziemy aktualizować)

BEZPIECZEŃSTWO EPIDEMICZNE

Debatę planujemy realizować w sposób minimalizujący ryzyko epidemiologiczne. Spotkania odbywać się będą z zachowaniem dystansu fizycznego. Udział w nich będą mogły wziąć jedynie osoby nie mające objawów infekcji. Uczestnikom udostępnimy wysokiej jakości maseczki ochronne oraz możliwość samodzielnego wykonania bezpłatnego testu antygenowego.

Szczepienia: Przymusu nie ma – nie wymagamy żadnego paszportu. Ale jeśli nie jesteś zaszczepiony/a to zachęcamy: masz akurat tyle czasu, żeby to zrobić i nabrać odporności, aby ta przygoda była bezpieczniejsza dla wszystkich. Sytuacja i obostrzenia mogą się zmienić np w kierunku ograniczeń dla osób niezaszczepionych.

ORGANIZATORZY: Towarzystwo dla Natury i Człowieka przy współpracy Lubelskiej Grupy Badawczej

kontakt: 81/743-71-04 towarzystwo@ekolublin.pl

wsparcie: Poleski Park Narodowy

Projekt realizowany
z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG

Follow by Email
Facebook

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]

Wybrane dla Ciebie

Czytaj również

Loteria fantowa „Szkoła letnia” 15.07.2022

Wykaz nagród loterii "Pieśni dla bagien" Urszulin 26.06.2022 (PDF) REGULAMIN LOTERII (PDF)
CZYTAJ DALEJ

Loteria „Wszystkie mazurki świata”

Loteria fantowa odbywa się w trakcie imprezy Noc Tańca w ramach Festiwalu "Wszystkie Mazurki Świata" 26/27.11.2022 Regulamin loterii Lista nagród
CZYTAJ DALEJ

Loterie fantowe podczas festiwalu Fanfara

Podczas Festiwalu Fanfara na Roztoczu (Chłopków 29.08-1.09.) zapraszamy do udziału w naszych loteriach fantowych odbywających się w trakcie festiwalowych potańcówek.…
CZYTAJ DALEJ