Górki Czechowskie: rurociąg LPEC a ochrona gatunkowa

Realizowana przez Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej nitka linii ciepłowniczej przecinająca Górki Czechowskie miała, jak to się oficjalnie prezentuje, doprowadzić ciepło systemowe z węzłów na Czechowie do osiedla Botanik. Inwestycja ta wzbudza wiele wątpliwości w kontekście wsparcia udzielanego przez władze Lublina planom wprowadzenia szerokiej zabudowy mieszkaniowej w tej największej enklawie przyrody w północnej części miasta. Poniżej poddajemy analizie kolizyjność budowy rurociągu z lokalizacją rzadkich chronionych gatunków i siedlisk wskazanych przez najnowszą inwentaryzację przyrodniczą Górek

Rurociąg przedstawiany jako element działań na rzecz ograniczenia zanieczyszczenia powietrza – likwidacji niskiej emisji. W dyskusji publicznej zwracano jednak uwagę na fakt, że w osiedlu Botanik praktycznie nie mamy do czynienia z instalacjami na paliwa stałe – zlokalizowane tam bloki ogrzewane są kotłowniami gazowymi. Z wypowiedzi przedstawiciela LPEC wynika także, ze miasto ani miejski dostawca ciepła nie robili konsultacji z mieszkańcami Botanika, z których wynikałoby czy faktycznie będą zainteresowani rezygnacją z własnych kotłowni i podłączeniem do sieci.

Wątpliwości co do deklarowanego „tranzytowego” charakteru budowanej linii wzbudza także sam przebieg instalacji poprowadzony zygzakiem dokładnie tak, że obejmuje wszystkie cztery wierzchowiny, na których firma TBV planuje budować bloki. Decyzja o takim, a nie innym przebiegu linii zapadła na długo przed tym jak Rada Miasta uchwaliła Studium planistyczne dopuszczające w tym obszarze zabudowę. W tym czasie obowiązujące Studium wykluczało zabudowę, a sprzeczny z nim Plan Miejscowy przewidywał głównie obiekty „sportu i rekreacji”, w większości niekubaturowych.

W procedurze administracyjnej uznano, że inwestycja nie wymaga decyzji środowiskowej, a więc nie musi być dla niej opracowany raport nt. oddziaływania na środowisko. Było to możliwe, dzięki uznaniu ciepłociągu za lokalną sieć osiedlową. Odstąpiono od zbadania wpływu na przyrodę, mimo, iż zarówno Urząd Miasta jak i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska posiadały szeroką wiedzę na temat występowania na tym terenie wielu objętych ochroną gatunków i siedlisk.

Przyjrzyjmy się przebiegowi zbudowanej na tle najnowszej inwentaryzacji wykonanej w latach 2018-2020 na zlecenie Urzędu Miasta przez szeroki zespól naukowców z lubelskich uczelni.

Mapy i dane zaczerpnięto z opracowania Raport z inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej wąwozów: nr 13 Górki Czechowskie, nr 26 Lipnik, nr 41-53 Zimne Doły wraz z analizą urbanistyczną Lublin, grudzień 2019 r. ecoTerra Tomasz Furtak Pełna treść raportu dostępna na stronach Urzędu Miasta

ROŚLINNOŚĆ

Autorzy inwentaryzacji stwierdzili występowanie około 400 gatunków roślin z zaznaczeniem, że „liczbę gatunków znaną z tego terenu, można określić na przekraczającą 500”. (s.90) Odnotowano obecność siedlisk przyrodniczych z Dyrektywy Siedliskowej UE: (Murawy kserotermiczne oraz Świeże łąki użytkowane ekstensywnie) 7 gatunków chronionych, 6 zagrożonych, 29 rzadkich

Budowa w większości przebiega przez obszary zakwalifikowane botanicznie z oceną 3,4,5 (w skali 5-stopniowej)

MOTYLE

Na górkach żyje 62 % wszystkich gatunków motyli wykazanych z obszaru miasta, w tym 1 gatunek chroniony – czerwończyk nieparek, (ujęty w załącznikach Konwencji Berneńskiej i Dyrektywy Siedliskowej) i 5 gatunków z „Czerwonej listy” zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce.

Budowa przebiegła przez tereny na których obserwowano m.in czerwończyka nieparka i inne gatunki oraz zwaloryzowane dla nich jako dogodne siedliska. Zwłaszcza środkowy odcinek rozgałęzienia linii prowadzony jest przez teren waloryzowany najwyższą notą jako siedlisko motyli.PŁAZY I GADY

Górki są siedliskiem grzebiuszka ziemnej i jaszczurki zwinki.

Trasa wykopu przebiega przez tereny występowania jaszczurki, zwłaszcza przy dojściu do głównego wąwozu

CHOMIK EUROPEJSKI

Trasa w kilku miejscach przechodzi przez tereny, na których identyfikowano nory oraz w ich bliskim sąsiedztwie.

INNE GATUNKI ZWIERZĄT – BEZKRĘGOWCE

Budowa przecina na dużym odcinku obszary waloryzowane z najwyższą notą jako siedliska tej grupy fauny. Spośród potencjalnych kolizji wymienić można siedliska ślimaka żółtawego, modliszki i pająka Trochosa robusta 

OCHRONA OBSZAROWA

Autorzy raportu proponują powołanie na Górkach nowej formy ochrony przyrody – Zespołu Przyrodniczo Krajobrazowego „Górki Czechowskie”. Praktycznie na całej długości inwestycja LPEC na Górkach
przebiega po granicy lub wewnątrz proponowanego przez zespół naukowców obszaru chronionego.

Follow by Email
Facebook

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]

Wybrane dla Ciebie

Czytaj również

Pieśni bagien 2020. Szkoła muzyki tradycyjnej Polesia

Zapraszamy na pięciodniowy cykl warsztatów śpiewu tradycyjnego poświęconych tradycji muzycznej polskiej, białoruskiej i ukraińskiej części Polesia. Szczegółowe informacje o koncercie…
CZYTAJ DALEJ

Rezerwat Lipowa Dolina w Starym Gaju – podpisz petycję

Zachęcamy do podpisania petycji popierającej utworzenie w lubelskim lesie Stary Gaj rezerwatu przyrody Lipowa Dolina PODPISZ PETYCJĘ: https://www.naszademokracja.pl/petitions/lipowa-dolina-w-starym-gaju-rezerwatem-przyrody 20 marca…
CZYTAJ DALEJ

„Lasy Sobiborskie parkiem narodowym?” Spotkanie we Włodawie 4.05.2023

4 maja 2023 godz. 17.00Muzeum-Zespół Synagogalny we Włodawieul. Czerwonego Krzyża 7, WłodawaMała Synagoga Co przyciąga uwagę polskich przyrodników w Lasach…
CZYTAJ DALEJ