Projekt „Polesie czy Powęgle”

Towarzystwo dla Natury i Człowieka w partnerstwie z Lubelską Grupą Badawczą okresie X 2021 – I 2023 realizuje projekt pod tytułem „Rezerwat Biosfery czy Zagłębie Węglowe? Obywatelska debata o przyszłości Polesia Lubelskiego” wspierany w ramach programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”

Celem projektu jest wprowadzenie do regionalnej debaty nt. rozwoju górnictwa na Polesiu wątków klimatu, ochrony przyrody i zasobów wodnych Nowego Zielonego Ładu UE i sprawiedliwej transformacji regionów węglowych, włączenie w tę debatę szerszych kręgów mieszkańców, ich aktywizację.

Projekt zakłada 3 działania: debatę obywatelską, opracowanie publikacji na temat wybranych aspektów wpływu górnictwa na Polesie i animację sieci aktywności lokalnej.

PUBLIKACJA „JAKA PRZYSZŁOŚC POLESIA?”

W kwietniu 2023 ukazała się książka pt. Jaka przyszłość Polesia?. Górnictwo. przyroda, zrównoważony rozwój” zawierająca informacje o prowadzonych i planowanych inwestycjach górniczych, szereg eksperckich opracowań dotyczących hydrologii, ochrony przyrody i innych kwestii środowiskowych

WERSJA ONLINE (pdf)

DEBATA POLESKA

Spotkania „Debaty Poleskiej” (formuła „narady obywatelskiej”) miały miejsce w marcu i kwietniu 2022 i wzięło w nich udział ok 30 osób z 16 poleskich gmin strona z informacjami o debacie

Strona z materiałami z Debaty. Znajdują się na niej wystąpienia ekspertów i ekspertek oraz „stron” debaty w formie zapisów wideo, prezentacji oraz skrótów tekstowych.

Strona z rekomendacjami Debaty – znajdują się na niej wybrane w głosowaniu przez osoby uczestniczące w debacie rekomendacje dla władz różnych szczebli.

Finał Debaty Poleskiej. Wręczenie podziękowań uczestniczce debaty. W tle plansza o treści" "Jaka przyszłość Polesia?
Finał Debaty Poleskiej

Fotorelacja 1  fotorelacja 2

SIEĆ AKTYWNOŚCI

Działanie zakłada pobudzanie i sieciowanie osoby i grupy zainteresowane działaniem na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru planowanego zagłębia, wspieraniem alternatywnych do „węglowych” ścieżek rozwoju. W dniach 23-26 czerwca 2022 odbyła się rowerowa „karawana Poleska” – trasa z akcjami edukacyjnymi zakończona koncertem dedykowanym ochronie terenów podmokłych Polesia. W lutym 2023 odbyło się robocze dla osób i grup, które chciałyby zaangażować się w udział w debacie publicznej na rzecz ochrony Polesia. W maju 2023 miała miejsce seria 3 spotkań w Lublinie i Włodawie poświęconych m.in perspektywom powoływania nowych obszarów wysokich form ochrony przyrody

Fotorelacja z Karawany Poleskiej   

 Fotorelacja 2

Osoby i podmioty zainteresowane włączeniem się w kooperację zapraszamy do kontaktu

Happening "zielona wstęga" Uczestnicy rozwijają wzdłuż ulicy długą zieloną wstęgę  materiału
Wstęga dla Polesia. Urszulin. czerwiec 2022

Kontakt w sprawie projektu: Krzysztof Gorczyca krzysztof.gorczyca@ekolublin.pl tel. 81/743-71-04Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.
Follow by Email
Facebook

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]

Wybrane dla Ciebie

Czytaj również

Rekomendacje Debaty Poleskiej

W marcu i kwietniu 2022 w Urszulinie odbywały się spotkania Debaty Poleskiej, której uczestnicy odpowiadali na pytanie o przyszłość Polesia Lubelskiego w kontekście rozwoju górnictwa węglowego. (zobacz szczegółowe informacje o debacie).  W Debacie wzięły udział 33…
CZYTAJ DALEJ

Cała Puszcza pod Ochroną – akcja w Lublinie

Zapraszamy do udziału w manifestacji sprzeciwu wobec planowanego zwielokrotnienia wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej.12 marca 15.00 Deptak (Krakowskie Przedmieście) w…
CZYTAJ DALEJ

„Debata Poleska” o górnictwie

„Jaka przyszłość Polesia? Szanse i zagrożenia płynące z ekspansji górnictwa węglowego w regionie”  W marcu i kwietniu 2022 roku w…
CZYTAJ DALEJ