Nasze projekty

Cmentarze Pogranicza

Ratujemy zabytki i pamięć o dawnych mieszkańcach wschodniego pogranicza. Porządkujemy i remontujemy historyczne nagrobki na pozbawionych opieki wiejskich nekropoliach prawosławnych. Od 2005 roku pracowaliśmy na ponad 40 cmentarzach prawosławnych, ewangelickich, żydowskich i katolickich, żydowskich, katolickich.

Facebook