Misja i Historia

Towarzystwo dla Natury i Człowieka z Lublina jest jedną z najaktywniejszych organizacji ekologicznych we wschodniej Polsce. Zostało założone w 1995 roku. 

Towarzystwo dla Natury i Człowieka od 2004 roku jest Organizacją Pożytku Publicznego (OPP) Możesz wesprzeć nasze działania na rzecz ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju przekazując 1 procent podatku. 
nasz KRS 0000214186

Obrona Dzikiej Przyrody

Wykorzystując metody prawne, lobbingowe i edukacyjne walczymy o ratowanie miejsc cennych przyrodniczo. Bronimy przed zabudową Górek Czechowskich w Lublinie, drzew przydrożnych i zieleni przyulicznej Sprzeciwiamy się rozwojowi górnictwa węglowego w okolicach Poleskiego Parku Narodowego.

LUBELSKIE BEZ SMOGU

Działamy na rzecz przyjęcia i wdrożenia w województwie lubelskim ambitnej uchwały antysmogowej i innych rozwiązań systemowych. Realizujemy szerokie kampanie edukacyjne adresowane do mieszkańców regionu – spotkania, wykłady, wydawnictwa,

ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT Porozumienie Rowerowe

  • nieustająca kampania LUBLINROWEREM – więcej na www.lublinrowerem.pl i na profilu FB Lublinrowerem.pl ;
  • Jesteśmy krajowym liderem praktycznej edukacji rowerowej dzieci i młodzieży. Od 2017 organizujemy kampanię Rowerowa Wiosna angażującą kilka tysięcy uczniów i uczennic.
  • Społeczna Wypożyczalnia Cargo, Mapa Infrastruktury Rowerowej Lublina, Lubelska Masa Krytyczna i inne działania

Dziedzictwo Kulturowe Wsi

„Cmentarze pogranicza”- program ratowania zapomnianych nekropolii wschodniej Lubelszczyzny, śladów wielokulturowej przeszłości regionu oraz rozwoju turystyki wiejskiej. Od 2005 roku prowadzimy wraz z wolontariuszami prace porządkowe i remontowe na cmentarzach w powiatach hrubieszowksim, włodawskim i inych terenach wschodniej Lubelszczyzny. W 2010 roku rozpoczelismy także prace na jednym z polskich cmentarzy na ukraińskim Wołyniu. W ramach niemal 30 obozów wolontariackich przeprowadzono prace porządkowe oraz remontowe łącznie na ok 50 cmentarzach. 
połączone z czynną ochroną ptaków i nietoperzy. 
www.cmentarzepogranicza.pl

SCENA/STUDIO IN CRUDO


SCENA/STUDIO IN CRUDO
Prowadzimy badania muzycznej historii Roztocza i Polesia www.muzykapolesia.netwww.muzykaroztocza.pl Wydajemy książki i płyty z muzyka tradycyjna tych regionów. Organizujemy koncerty, potańcówki, spotkania śpiewacze, warsztaty oraz letnie festiwale „Pieśni bagien” i “Fanfara” szkoły muzycznej tradycji Roztocza i Polesia Większość tych działań odbywa się in situ – w miejscu pochodzenia tej muzyki, w roztoczańskich i poleskich wioskach Dążymy do nadania tradycyjnej muzyce wiejskiej należnego jej miejsca we współczesnej kulturze. Encyklopedia muzyki tradycyjnej Roztocza i okolic
www.MuzykaRoztocza.pl

ETYCZNE ZAKUPY

Głód i nędza w krajach Trzeciego Świata, praca niewolnicza, okrutne doświadczenia na zwierzętach, niszczenie ostatnich dzikich zakątków planety – jako konsumenci dokonując codziennych wyborów możemy mieć realny wpływ na minimalizację tych zjawisk. Dla uświadomienia tych faktów konsumentom organizujemy lekcje w szkołach, wystawy, koncerty, wykłady, ekojarmarki. Od 2006 roku prowadzimy działania promujące Sprawiedliwy Handel

WSPÓŁPRACA ZE WSCHODEM

Od 1999 roku zorganizowaliśmy ok. 10 wizyt studyjnych stały i seminariów wspierających współpracę organizacji polskich z partnerami z Ukrainy, Białorusi i Rosji. Od 2004 roku głównym polem aktywności na Wschodzie jest kultura i dziedzictwo kulturowe oraz przyrodnicza i kulturowa turystyka. 

Organizujemy konferencje, pokazy filmowe, happeningi i demonstracje, warsztaty dla młodzieży, szkolenia dla urzędników i nauczycieli, spektakle teatralne i inne przedsięwzięcia artystyczne. 
Poprzez działania różnorodne, często niekonwencjonalne, docieramy do wrażliwości bardzo zróżnicowanych odbiorców. Wpływamy na decyzje władz oraz obywateli.