Misja i Historia

Towarzystwo dla Natury i Człowieka z Lublina jest jedną z najaktywniejszych organizacji ekologicznych we wschodniej Polsce. Zostało założone w 1995 roku. 

Towarzystwo dla Natury i Człowieka od 2004 roku jest Organizacją Pożytku Publicznego (OPP) Możesz wesprzeć nasze działania na rzecz ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju przekazując 1 procent podatku. 
nasz KRS 0000214186

Obrona Dzikiej Przyrody

Wykorzystując metody prawne, lobbingowe i edukacyjne walczymy o ratowanie miejsc cennych przyrodniczo. Sukcesem zakończyła się m.in prowadzona przez kilka lat kampania w obronie największej w Europie kolonii susła perełkowanego w Świdniku. Podejmujemy liczne interwencje oraz działania edukacyjne.
Od 2004 roku nasze działania skupiają się na dolinach Wieprza i innych rzek regionu. Prowadzimy kampanię „Wieprz – żywa rzeka” oraz projekty z zakresu budowania społecznego poparcia i zaangażowania w ochronę przyrody na nowo tworzonych obszarach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w województwie lubelskim.

Dziedzictwo Kulturowe Wsi

„Cmentarze pogranicza”- program ratowania zapomnianych nekropolii wschodniej Lubelszczyzny, śladów wielokulturowej przeszłości regionu oraz rozwoju turystyki wiejskiej. Od 2005 roku prowadzimy wraz z wolontariuszami prace porządkowe i remontowe na cmentarzach w powiatach hrubieszowksim, włodawskim i inych terenach wschodniej Lubelszczyzny. W 2010 roku rozpoczelismy także prace na jednym z polskich cmentarzy na ukraińskim Wołyniu. W ramach niemal 30 obozów wolontariackich przeprowadzono prace porządkowe oraz remontowe łącznie na ok 50 cmentarzach. 
połączone z czynną ochroną ptaków i nietoperzy. 
www.cmentarzepogranicza.pl

SCENA/STUDIO IN CRUDO

Dążymy do nadania tradycyjnej muzyce wiejskiej należnego jej miejsca we współczesnej kulturze. Regularnie organizujemy koncerty z udziałem wybitnych muzyków i śpiewaków wiejskich oraz ich uczniów – kontynuatorów z Polski, Ukrainy, Białorusi i innych krajów. Tworzymy tez okazje do bezpośredniego uczesnictwa i nauki – warsztaty spiewacze, instrumentalne i taneczne, które sa często unikalną okazją do bezpośredniej nauki od ostatnich wiejskich mistrzów. W sposób szczególny koncentrujemy się na muzyce Polesia oraz Roztocza
Encyklopedia muzyki tradycyjnej Roztocza i okolic
www.MuzykaRoztocza.pl

ETYCZNE ZAKUPY

Głód i nędza w krajach Trzeciego Świata, praca niewolnicza, okrutne doświadczenia na zwierzętach, niszczenie ostatnich dzikich zakątków planety – jako konsumenci dokonując codziennych wyborów możemy mieć realny wpływ na minimalizację tych zjawisk. Dla uświadomienia tych faktów konsumentom organizujemy lekcje w szkołach, wystawy, koncerty, wykłady, ekojarmarki. Od 2006 roku prowadzimy działania promujące Sprawiedliwy Handel

INFORMACJA EKOLOGICZNA

Od 1996 roku prowadzimy Ośrodek Informacji Ekologicznej wraz z biblioteką. Wydajemy kwartalnik „OIKOS”. Prowadzimy także regionalny serwis informacyjny www.ekolublin.pl, będący najpopularniejszym źródłem informacji ekologicznej w regionie. Zainicjowaliśmy przyznawaną przez organizacje ekologiczne Lubelską Nagrodę Ekologiczną „Suseł”.

WSPÓŁPRACA ZE WSCHODEM

Od 1999 roku zorganizowaliśmy ok. 10 wizyt studyjnych stały i seminariów wspierających współpracę organizacji polskich z partnerami z Ukrainy, Białorusi i Rosji. Od 2004 roku głównym polem aktywności na Wschodzie jest kultura i dziedzictwo kulturowe oraz przyrodnicza i kulturowa turystyka. 

Organizujemy konferencje, pokazy filmowe, happeningi i demonstracje, warsztaty dla młodzieży, szkolenia dla urzędników i nauczycieli, spektakle teatralne i inne przedsięwzięcia artystyczne. 
Poprzez działania różnorodne, często niekonwencjonalne, docieramy do wrażliwości bardzo zróżnicowanych odbiorców. Wpływamy na decyzje władz oraz obywateli. 


Wyślijcie mi newsletter (możesz się wypisać w każdej chwili).

FreshMail.pl