Przekaż 1,5% dla Natury i Człowieka – numer KRS 0000214186

Dla natury i dla człowieka
Chronimy siedliska rzadkich ptaków

Chronimy ginące dziedzictwo kultury
Walczymy o miasto przyjazne dla rowerów i pieszych

Wystarczy wpisać w formularzu PIT numer KRS Organizacji, Pozytku Publicznego (OPP) którą chcemy wesprzeć

Rozlicz PIT Online
Intuicyjny i pomocny program do rozliczeń

TOWARZYSTWO DLA NATURY I CZŁOWIEKA – numer KRS 0000214186

NASZE PLANY NA 2023:

W OBRONIE POLESIA
Kontynuować będziemy działania informacyjne i formalno-prawne na rzecz ochrony Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego przez planami ekspansji górnictwa węglowego. Bierzemy skuteczny udział w postępowaniach środowiskowych i koncesyjnych, prowadzimy działania edukacyjne na temat roli mokradeł, promujemy ochronę najcenniejszych obszarów Polesia w formie rezerwatów i parków narodowych. Planujemy serię spotkań lokalnych oraz kolejna edycję letniej aktywistycznej „karawany rowerowej”

SMOG
W 2023 roku planujemy szeroką kampanię w miejscowościach wschodniej części województwa informującą o przepisach uchwały antysmogowej.

GÓRKI CZECHOWSKIE
Od lat jesteśmy jednym z motorów działania na rzecz ochrony przed zabudową Górek Czechowskich w Lublinie. Po spektakularnie wygranym referendum, wyroku WSA i druzgocącej dla planów dewelopera inwentaryzacji przyrodniczej nadzieje na pomyślny finał mimo bezwarunkowego,potężnego wsparcia władz Lublina wciąż są duże. Nie poddajemy się. 

MUZYKA TRADYCYJNA
W tym roku szykujemy nowe wydawnictwo – płytę Poleskiego Składu Smyczkowego, będącą efektem kilkuletniej pracy nad „rekonstrukcją” repertuaru tanecznego z Polesia Lubelskiego
Planujemy kolejną edycję programu „Ośpiewać wesele” a latem Fanfarę na Roztoczu i Pieśni Bagien na Polesiu.
ROWERY
Epidemia nie pozwoli na organizacje „rowerowej wiosny” ale spora dawkę praktycznej edukacji rowerowej i wsparcie szkół szykujemy na okres powakacyjny. Rozwijamy o nowe rowery naszą Społeczną Wypożyczalnię Rowerów Cargo a we wrześniu organizujemy w Lublinie ogólnopolski  festiwal rowerów towarowych 
CMENTARZE POGRANICZA 
Ciągle poszukujemy finansowania, ale planujemy w tym roku kontynuację prac na cmentarzach w powiecie Hrubieszowskim rozpoczęte w 2016 roku. 

Środki z 1% w przeznaczaliśmy na:

 • materiały do remontu zabytkowych nagrobków na zdewastowanym cmentarzach
 • opłacenie czynszu za biuro
 • koszty wydawnictw płytowych z muzyką tradycyjną Lubelszczyzny („Spod Niebiesiej Góry”, Łuhom Łuhom ponad Buhom i in)
 • działania kampanii „Lublin Rowerem.pl”
 • koszty transportowe związane z akcją czynnej ochrony płazów przy ul. Janowskiej w Lublinie

Środki od podatników pokryły tylko niewielką część kosztów tych działań, ale służą często jako „wkład własny” w dotacjach zewnętrznych, dzięki czemu mogliśmy pozyskać znacznie większe kwoty.

WYBIERZ CEL SZCZEGÓŁOWY:

W rubryce „cel szczegółowy” można wskazać konkretny program, który chcemy wesprzeć, na przykład:

 • „Polesie” – kampania na rzecz ochrony Polesia Lubelskiego przed rozwojem górnictwa węglowego
 • Muzyka – program Muzyka Tradycyjna
 • Cmentarze – program „Cmentarze Pogranicza” – czynna ochrona zabytkowych nekropolii prawosławnych wschodniej Lubelszczyzny
 • „rowery” kampania „Lublin Rowerem”, działania związane z rowerami w Lublinie: edukacja w szkołach, poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa, promocja zrównoważonego transportu

Stowarzyszenie prowadzi kilka tematycznych stron internetowych.

Na każdej można zapoznać się z naszą działalnością:

Towarzystwo Dla Natury i Człowieka

Towarzystwo dla Natury i Człowieka z Lublina jest jedną z najaktywniejszych organizacji ekologicznych we wschodniej Polsce. Zostało założone w 1995 roku.

Powiązane odnośniki z tą działalnością: FacebookYoutube,

Porozumienie Rowerowe

Porozumienie Rowerowe jest grupą powstałą w kwietniu 2007 roku, mającą na celu aktywne wspieranie rozwoju ruchu rowerowego w Lublinie, zarówno w kwestii budowy dobrej infrastruktury ale też i prowadzenia kampanii społecznych i edukacyjnych.

Powiązane odnośniki z tą działalnością: FacebookGoogle+Youtube,

Mapa Infrastruktury Rowerowej Lublina i okolic

Wsparcie w prowadzeniu strony z interaktywną mapą infrastruktury rowerowej oraz elementami przydatnymi dla rowerzysty (stojaki, stacje LRM, sklepy i serwisy, wydarzenia, udogodnienia). Na stronie można znaleść różnego rodzaju publikacje związane z rowerami i Lublinem czy to w formie raportów / opracowań czy różnego rodzaju interaktywnych map:

Powiązane odnośniki z tą działalnością: FacebookGoogle+YoutubeTwitterInstagramPinterest,

MuzykaRoztocza.pl 

Przewodniku po muzyce tradycyjnej Roztocza

Jest to miejsce poświęcone wiejskiej muzyce rozległego obszaru określonego jako „Roztocze i okolice”. Nie tylko samej muzyce, ale także – a nawet przede wszystkim – jej twórcom, wykonawcom, czyli wiejskim muzykom. Przedstawiamy sylwetki i – w miarę możliwości – nagrania śpiewaków, śpiewaczek i instrumentalistów, których działalność artystyczna przypadła na okres ostatnich 60-70 lat.

Powiązane odnośniki z tą działalnością: Facebook,

Cmentarze Pogranicza

Program ratowania zapomnianych nekropolii wschodniej Lubelszczyzny i zachodniej Ukrainy. W ramach niemal 30 obozów wolontariackich przeprowadzono prace porządkowe oraz remontowe łącznie na ok 50 cmentarzach. połączone z czynną ochroną ptaków i nietoperzy. W serwisie m.in baza cmentarzy.

MuzykaPolesia.net

Trójjęzyczna (PL-BY-UA) encyklopedia muzyki tradycyjnej Polesia. Setki nagrań współczesnych i archiwalnych, fotografii, filmów, opracowania etnomuzykologiczne oraz oraz informacje o kilkuset śpiewakach, zespołach i kapelach z polskiego, ukraińskiego i białoruskiego Polesia

Kontakt:

Głeboka 8A
20-612 Lublin

Tel: (81) 743-71-04 
e-mail: towarzystwo(at)ekolublin.pl

Rozliczenie PIT realizowane jest w ramach projektu PITax.pl dla OPP” przy współpracy z IWOP.

1% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie. Podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawcę.

Jak przekazać 1% podatku? Poradnik

1. Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38) 

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”) (wpisujemy numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja, której chcemy przekazać 1% należnego podatku (art. 45 ust. 5c ustawy o pdof). Numer ten znajdziemy m.in. na liście publikowanej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, a także w bazie ngo.pl. Numer KRS Towarzystwa dla Natury i Człowieka to 0000214186

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art. 45 ust. 5c ustawy o pdof).

Na jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji. Jeśli jednak podatnik rozlicza się na więcej niż jednym formularzu – w każdym z nich może wskazać inną organizację pożytku publicznego.

Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. wskazać na konkretny cel). Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające” (poz. 132-134 – PIT-28, poz. 308 – 310 – PIT-36, poz. 108 – 110 – PIT-36L, poz. 127 – 129 – PIT-37, poz. 61 – 63 – PIT-38). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot;

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego. Informacje te przekazuje urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (poz. 134 – PIT-28, poz. 310 – PIT-36, poz. 110 – PIT-36L, poz. 129 – PIT-37, poz. 63 – PIT-38).

2. Zapłacić podatek.

Wniosek podatnika o przekazanie 1% dla Towarzystwa dla Natury i Człowieka, zostanie zrealizowany tylko wtedy, gdy podatnik zapłaci w pełnej wysokości należny podatek.

Pieniądze – 1% podatku należnego – na konto Towarzystwa dla Natury i Człowieka przekaże urząd skarbowy w lipcu lub w sierpniu roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.

Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu.

1% można przekazać w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie lub w korekcie zeznania podatkowego, pod warunkiem, że zostanie ona złożona w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu składania zeznań podatkowych (art. 45 c ustawy o pdof). Termin składania zeznań podatkowych mija 31 stycznia (dla ryczałtowców) oraz 30 kwietnia (dla pozostałych podatników).

Jeśli podatnik błędnie zawyżył swój podatek (i tym samym zadeklarował „za duży” 1% dla organizacji pożytku publicznego), a przy korekcie zeznania okazało się, że podatek należny jest mniejszy i urząd skarbowy powinien podatnikowi zwrócić nadpłacone pieniądze – wówczas (jeśli pieniądze zostały już przekazane organizacji) urząd skarbowy „weźmie” różnicę między poprawnie obliczoną kwotą i tą zawyżoną z sumy, którą ma zwrócić podatnikowi (art. 77 c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm).

Kto może przekazać 1% podatku organizacji?

 • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych);
 • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
 • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

1% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie. Podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawcę.