Programy

Ratujemy zabytki i pamięć o dawnych mieszkańcach wschodniego pogranicza. Porządkujemy i remontujemy historyczne nagrobki na pozbawionych opieki wiejskich nekropoliach prawosławnych. Od 2005 roku pracowaliśmy na ponad 40 cmentarzach prawosławnych, ewangelickich, żydowskich i katolickich, żydowskich, katolickich. Facebook
Tworzymy dla dawnej wiejskiej muzyki miejsce we współczesnej kulturze. Organizujemy koncerty i festiwale, warsztaty, letnie szkoły tradycji, potańcówki w roztoczańskich remizach oraz spotkania z mistrzami tradycji. Prowadzimy badania terenowe, wydajemy książki i płyty. Budujemy internetowe encyklopedie muzyki tradycyjnej Roztocza i Polesia. Facebook Strona WWW
Upominamy się o skuteczne rozwiązania chroniące powietrze, prowadzimy antysmogową edukację. Facebook Strona Internetowa
Lobbujemy na rzecz rozwoju przyjaznej infrastruktury rowerowej. Wydajemy rowerowe mapy Lublina. Prowadzimy społeczną wypożyczalnię rowerów towarowych (cargo). Prowadzimy na szeroką skalę praktyczną edukację młodzieży i dorosłych. Facebook Strona Internetowa