Antysmogowy Panel Obywatelski – nasze uwagi

Uwagi Towarzystwa dla Natury i Człowieka do wybranych odpowiedzi Urzędu Miasta na rekomendacje antysmogowego Panelu Obywatelskiego

Urząd Miasta po miesiącu oczekiwania podał do wiadomości jakie były rekomendacje końcowe Panelu Obywatelskiego poświęconego ochronie powietrza w Lublinie oraz w jaki sposób zamierza je wdrożyć w życie. Z odpowiedzi urzędu wynika, że niektórych z rekomendacji jak na razie nie zamierza realnie wprowadzać w życie, choć ogólne deklaracje mówią coś innego. 

WYNIKI PANELU OBYWATELSKIEGO

Uwagi Towarzystwa dla Natury i Człowieka do wybranych odpowiedzi Urzędu Miasta na rekomendacje antysmogowego Panelu Obywatelskiego

20 czerwca Urząd Miasta zaprezentował wyniki antysmogowego Panelu Obywatelskiego. Miesiąc wcześniej, 19 maja, uczestnicy panelu (reprezentatywna demograficznie grupa 60 mieszkańców miasta) w głosowaniu wybrali 50 rekomendacji, które uzyskały poparcie 80% panelistów. Przed realizacją panelu prezydent Krzysztof Żuk zadeklarował, że wszystkie rekomendacje, które uzyskają takie poparcie zostaną zrealizowane. W przedstawionej 20 czerwca prezentacji Urząd pokazał w jaki sposób ma zamiar tej deklaracji dotrzymać.

Na początku należy odnotować, że pojawiło się też kilka konkretnych, bardzo pozytywnych deklaracji.

Rozwinięcie PONE – więcej pieniędzy na wymianę pieców

Zapowiedziano rozwinięcie Programu Ograniczania Niskiej Emisji. Począwszy od 2019 roku kwota przeznaczona na wymianę źródeł ciepła wzrośnie z 350 tys zł do 1 mln zł. Rocznie. Zapowiedziano też inwentaryzację pieców i wprowadzenie dodatkowych kryteriów przyznawania dotacji (np. kryterium dochodowego)

Strefa Czystego Transportu w Centrum

Zapowiedziano, że w 2019 roku do konsultacji społecznych skierowany zostanie projekt Strefy Czystego Transportu (SCzT) w centrum miasta i ewentualnie także w innych dzielnicach. Strefa taka byłaby obszarem, gdzie z ruchu wyłączone są najbardziej emisyjne pojazdy. Do innych pozytywów należą zapowiedzi zmian w Zielonym Budżecie Obywatelskim

Spora część odpowiedzi urzędu na rekomendacje Panelu utrzymana jest w stylistyce narracji pomiędzy „już to przecież robimy” a „nie da się”. Jest też trochę typowego odwracania kota ogonem.

Uchwała antysmogowa – paneliści chcą więcej!

Wśród rekomendacji Panelu znalazł się postulat wyrażenia przez Miasto poparcia dla przyjęcia przez Sejmik uchwały antysmogowej dla województwa (a nie tylko dla Lublina). Treść tej rekomendacji przywołuje konkretne zapisy, a więc normy jakości dla paliw stałych, normy emisyjności dla pieców wraz z datą wycofania z użytku oraz ustanowienie regionalnego poziomu alarmowego. W odpowiedzi Urząd informuje, że Prezydent „zgłosił potrzebę uchwały antysmogowej dla Lublina”. Jednak, według informacji Wydziału Ochrony Środowiska w odpowiedzi na ankietę Urzędu Marszałkowskiego władze Lublina zadeklarowały jedynie ustanowienie norm dla paliw stałych. Aby, zgodnie z obietnicą, wypełnić rekomendację Panelu, prezydent powinien w najbliższym czasie skierować do Marszałka wystąpienie wspierające pełny zakres antysmogowych regulacji. Dla trwających obecnie w Urzędzie Marszałkowskim prac studyjnych wyraźne poparcie największej gminy województwa dla ambitnych rozwiązań może mieć ogromne znaczenie.

Górki Czechowskie: nie da się? Dałoby się!

Paneliści przegłosowali m.in. postulat „Pełnej ochrony przed zabudową kubaturową całego obszaru Górek Czechowskich (…)”. Prezydent uznał ten postulat za niemożliwy do spełnienia, gdyż północna część dawnego poligonu jest już zabudowywana, więc nie jest możliwa ochrona „całego” obszaru. A skoro nie można ochronić „całego obszaru” to nie będziemy również chronić przed zabudową tego, co jeszcze zabudowane nie jest – taka jest specyficzna logika tej odpowiedzi. Ponadto podniesiono, że obecny plan miejscowy zezwala na zabudowę części terenu (ok. 14 hektarów) niską zabudową usługową i sportową, co uzasadniać ma zgodę na dopuszczenie na 30 hektarach wysokiej zabudowy mieszkaniowej proponowaną przez Urząd w nowym Studium planistycznym.

Tymczasem gdyby wskazania Panelu faktycznie, zgodnie z deklaracją, miałyby być realizowane, to należałoby utrzymać zapisy obecnego Studium (105 ha zieleni) i dostosować do nich Plan Miejscowy. Wiązałoby się to, rzecz jasna, z rekompensatą dla właściciela, czyli kosztami dla miasta, ale realizacja wielu innych rekomendacji panelu również oznaczać będzie koszty. Skali tych ewentualnych kosztów nie spróbowano nawet oszacować. Można by też zadeklarować kroki w kierunku minimalizacji zabudowy Górek w ramach wyznaczonych przez obowiązujący plan. Ale nawet taka połowiczna realizacja postulatu nie została wzięta pod uwagę.

Podsumowując: rekomendacja Panelu dotycząca Górek Czechowskich nie będzie realizowana nie z uwagi na brak możliwości, a z uwagi na brak woli.

Termomodernizacja bez wpływu na smog

Odpowiadając na postulat „Przeznaczenie większej kwoty na ograniczanie niskiej emisji poprzez termomodernizację” Urząd Miasta przywołuje dane na temat docieplanych budynków użyteczności publicznej. Jednak wszystkie te budynki są podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej i nie są źródłem niskiej emisji. Aby przyjęta przez Panel rekomendacja została, zgodnie z deklaracją, zrealizowana należałoby skierować środki na docieplenia budynków mieszkalnych opalanych węglem, gdyż to one generują niską emisję. W samych tylko zasobach zarządzanych przez ZNK jest ich 231. Na razie nie możemy więc mówić o realizacji tej rekomendacji.

Infrastruktura rowerowa – nie trzeba diagnozować tylko realizować.

W odpowiedzi na postulat „Rozszerzania systemu dróg rowerowych” Urząd zapowiada „diagnozę miejsc, w których brakuje ścieżek rowerowych, żeby powstała efektywna sieć dróg rowerowych”. Tymczasem cały szereg takich materiałów jest już w posiadaniu Urzędu. W 2014 roku miasto zamówiło „Strategię Realizacji Systemu Dróg Rowerowych w Mieście Lublin” która nie trafiła do realizacji. W ostatnich latach Porozumienie Rowerowe opracowało i przekazało pakiet niskokosztowych rozwiązań uzupełniających braki w infrastrukturze. Po serii 20 spotkań w lubelskich dzielnicach (2015-2016) opracowano również szereg rekomendacji pochodzących od mieszkańców. Wykonano także badania dostępności rowerowej szkół. Warto tu zaznaczyć, że Lublin posiada kilka obowiązujących dokumentów strategicznych dotyczących infrastruktury rowerowej uchwalonych przez Radę Miasta, których zapisy nie są realizowane („Polityka Rowerowa Miasta Lublin” (2011), „Koncepcja rozwoju komunikacji rowerowej w mieście Lublin” (2011).) Uchwały te zakładają m.in. określoną wysokość budżetu na wydzieloną infrastrukturę rowerową. Czy dokumenty te są realizowane można zapoznać się w Społecznym audycie polityki rowerowej dla Lublina z 2015 roku (dostępny tutaj).

Follow by Email
Facebook

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]

Wybrane dla Ciebie

Czytaj również

Poleski Skład Smyczkowy – nowe wydawnictwo

Jesienią 2023 premierę miało nasze najnowsze wydawnictwo płytowe -CD grupy Poleski Skład Smyczkowy Płyta jest pierwszym wydawnictwem poświęconym instrumentalnej, tanecznej…
CZYTAJ DALEJ

Pieśni bagien 2020. Szkoła muzyki tradycyjnej Polesia

Zapraszamy na pięciodniowy cykl warsztatów śpiewu tradycyjnego poświęconych tradycji muzycznej polskiej, białoruskiej i ukraińskiej części Polesia. Szczegółowe informacje o koncercie…
CZYTAJ DALEJ

Loterie fantowe na Jarmarku Jagiellońskim

Podczas Jarmarku Jagiellońskiego w Lublinie (17-19.08.)zapraszamy do udziału w naszych loteriach fantowych odbywających się w trakcie jarmarkowym potańcówek. Do wygrania…
CZYTAJ DALEJ