Rezerwat Lipowa Dolina w Starym Gaju – podpisz petycję

Zachęcamy do podpisania petycji popierającej utworzenie w lubelskim lesie Stary Gaj rezerwatu przyrody Lipowa Dolina

PODPISZ PETYCJĘ: https://www.naszademokracja.pl/petitions/lipowa-dolina-w-starym-gaju-rezerwatem-przyrody

20 marca złożyliśmy do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych wniosek o utworzenie nowego rezerwatu przyrody obejmującego niespełna 60 ha w oddziałach leśnych
 177 i 178 lasu Stary Gaj w Lublinie.

fot. Radomił Filipek

Południowo- zachodni fragment Starego Gaju, który nazywany bywa Lipową Doliną, to wyjątkowy zakątek, który według naukowców, zachował wiele cech naturalnego, puszczańskiego lasu, jakie przed wiekami porastały Lubelszczyznę.

Na tym niewielkim, 50 hektarowym obszarze, rośnie co najmniej 25 sędziwych drzew o pomnikowych rozmiarach.

W 2021 roku na zlecenie Urzędu Miasta teren ten przebadali przyrodnicy z UMCS i Uniwersytetu Przyrodniczego. Autorzy tej inwentaryzacji podkreślają, że gatunkowe bogactwo tego lasu uzasadnia objęcie go ochroną, aby nie został z czasem zamieniony w zwykłą plantację leśną.

Badania wykazały obecność m.in

– 183 gatunków roślin, w tym 7 gatunków chronionych i zagrożonych wyginięciem;

– 36 gatunków mszaków, w tym 5 gatunków chronionych i 3 w grupie tzw. reliktów puszczańskich,

– 19 gatunków porostów

– 279 taksonów owadów, z czego 20 gatunków nie widziano dotąd na Lubelszczyźnie, 8 gatunków z Czerwonej Listy Zwierząt Zagrożonych i Ginących. Wśród owadów jest 7 gatunków chrząszczy należących do tzw. reliktów lasów pierwotnych

– od 3 do 6 chronionych gatunków płazów i gadów

– 34 objęte ochroną gatunki ptaków, w tym wpisane do „Czerwonej listy Ptaków Polski” oraz gatunki szczególnie chronione w Unii Europejskiej

– 8 objętych ochroną gatunków ssaków

Władze Miasta odmówiły objęcia ochroną drzew pomnikowych w Lipowej Dolinie, o co wnioskowaliśmy w 2020 roku. Przez 3 lata nie zdecydowały się także na utworzenie tam najniższej formy ochrony przyrody – Zespołu Przyrodniczo Krajobrazowego o co wnioskowaliśmy w 2021 roku. Przez ten czas, dzięki badaniom przyrodników uzyskaliśmy dużo większą wiedzę na temat przyrody tego obszaru. Z inwentaryzacji naukowej wynika, że Dolina zasługuje na wyższą formę ochrony – rezerwat przyrody.

Obecny rząd deklaruje znaczne poszerzenie obszarów objętych ochroną rezerwatową, co zgodne jest z celami Europejskiej Strategii Bioróżnorodności 2030. Postulat utworzenia nowego rezerwatu w granicach Lublina wychodzi naprzeciw tym tendencjom.

PODPISZ PETYCJĘ

Follow by Email
Facebook

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]

Wybrane dla Ciebie

Czytaj również

Konkurs tradycyjnych pieśni z Roztocza Gorajskiego

LEĆ GŁOSIE PO ROSIE Konkurs wykonania tradycyjnych pieśni z Roztocza Gorajskiego - Jędrzejówka, gm Goraj 12.11.2017        …
CZYTAJ DALEJ

Pieśni bagien 2020. Szkoła muzyki tradycyjnej Polesia

Zapraszamy na pięciodniowy cykl warsztatów śpiewu tradycyjnego poświęconych tradycji muzycznej polskiej, białoruskiej i ukraińskiej części Polesia. Szczegółowe informacje o koncercie…
CZYTAJ DALEJ

Wielka loteria fantowa i aukcja na XXV lat Towarzystwa

Zapraszamy do udziału w internetowej loterii fantowej oraz aukcji dzieł sztuki z okazji 25 lecia Towarzystwa dla Natury i Człowieka…
CZYTAJ DALEJ